Kim jesteśmy

Partnerzy

Licencje

Usługi

Współpraca

Kontakt

Praca

1
A Member of
AGN INTERNATIONAL
  A member of AGN International, An association of separate and independent Accounting and consulting firms.  

 

 


Usługi standardowe


Usługi w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych
Usługi w zakresie prowadzenia książki przychodów i rozchodów

Usługi w zakresie rozliczania podatków
Płace
Kadry


Usługi dodatkowe


Usługi dodatkowe
Konsultacje podatkowe i inne
Audyt
Usługi relokacyjne


Usługi standardowe


 Usługi Księgowe : prowadzenie ksiąg handlowych według polskimi i międzynarodowych standardów rachunkowości, według potrzeb klienta;
Przygotowanie okresowego bilansu i rachunku zysków i strat, przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z prawem polskim oraz według potrzeb klientów.

 
Usługi podatkowe: przygotowanie wszystkich miesięcznych (podatku dochodowego i podatku VAT) rozliczeń podatkowych, jak również rocznych deklaracji podatkowych, kalkulacja i przygotowanie deklaracji na podatek od czynności cywilno-prawnych, podatek od dywidendy i innych podatków i opłat.

 
Płace: przygotowanie miesięcznych list płac, kalkulacja obciążeń na rzecz ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, przygotowanie oraz elektroniczna transmisja deklaracji do ZUS, przygotowanie dokumentacji o płacach i składkach ZUS dla pracowników.
Przygotowanie rocznych deklaracji o wpłatach dla ZUS oraz o dochodach i podatkach pracowników.

 
Kadry: według potrzeb klienta - przygotowanie i ewidencja wszelkich dokumentów związanych z personelem: akta personalne pracowników, dokumenty dla ZUS, dokumenty dla kas chorych, informacje urlopowe, zwolnienia lekarskie, urlopy macierzyńskie, zasiłki chorobowe, dokumentacja powypadkowa, dokumentacja o odbytych szkoleń i inne dokumenty wymagane przepisami prawa pracy.
Zakładamy dla każdego pracownika teczkę akt personalnych i przechowujemy je.


Usługi dodatkowe


 Usługi dodatkowe ich zakres ciągle się zmienia i poszerza wraz z rozwojem firmy i potrzebami klientów. Aktualnie firma świadczy następujące usługi:

 • Konsultacje podatkowe
 • Asystowanie przy kontrolach podatkowych
 • Organizacja działu księgowości w siedzibie firmy klienta i wykonywanie usług księgowych przez pracowników BW Corporate Services
 • Wykonywanie usług tzw. "secretarial service" dla klientów (zarejestrowanie firmy w KRS, przerejestrowania w KRS, przygotowanie dokumentacji na Zgromadzenia Wspólników, sprzedaży udziałów, fuzji, nabywanie akcji itp.)
 • Zakładanie firm i przedstawicielstw
 • Rejestracja podmiotów zagranicznych jako podatników podatku VAT w Polsce
 • Konsultacje finansowe
 • Doradztwo w zakresie struktury finansowej firmy
 • Konsultacje w zakresie prawa pracy, funduszu socjalnego, przejęcia pracowników przez nowego pracodawcę itp.
 • Optymalizacja kosztów zatrudnienia cudzoziemców w świetle prawa polskiego i międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, przygotowanie rocznych rozliczeń podatku i deklaracji dla cudzoziemców / expatów/, rejestracja w ZUS i rozliczenia obciążeń na rzecz ZUS.
 • Likwidacja firm


 
Konsultacje podatkowe i inne:
Korzystając z doświadczenia obu partnerów i innych pracowników, BW Corporate Services specjalizuje się w nadzorowaniu projektów długoterminowych realizowanych przez klientów w dziedzinie projektów budowlanych, inżynieryjnych, architektonicznych i innych o długim okresie realizacji.
Bazując na doświadczeniu partnerów BW Corporate Services wspiera, nowe na polskim rynku, firmy zwłaszcza z kapitałem zagranicznym, o podanym wyżej profilu, poprzez prowadzenie ich spraw osobiście, bądź poprzez działania koordynujące procesy realizacyjne u klienta.
Zgromadziliśmy również bogate doświadczenie w handlu międzynarodowym.

 
Audyt:
BW Corporate Services specjalizuje się w badaniach ksiąg i sprawozdań finansowych spółek, mających ustawowy obowiązek poddania swoich ksiąg takim badaniom.
Firma świadczy na rzecz swoich klientów szereg innych usług, a mianowicie:

 • Wybiórcza kontrola kont podmiotów zagranicznych grup w celu poświadczenia zgodności z międzynarodowymi standardami rachunkowości.
 • Due diligence services connected with acquisition, merger, etc.
 • Wewnętrzne audyty ukierunkowane na wykrycie słabych punktów oraz poprawienie jakości kontroli wewnętrznych.

  Usługi relokacyjne:
Naszym klientom oferujemy usługi, które w bardzo ogólnym zarysie, można przedstawić w postaci kilku pakietów:

Pakiet dotyczący legalnego pobytu cudzoziemca:

 • zyskanie karty czasowego pobytu lub wizy,
 • uzyskanie zaproszenia bądź meldunku.

Pakiet związany z legalizacją zatrudnienia w Polsce:

 • doradztwo w zakresie optymalizacji formy zatrudnienia i wynagradzania,
 • uzyskanie przyrzeczenia i zezwolenia na pracę.

Pakiet związany z pojazdem sprowadzonym do Polski:

 • rejestracja samochodu,
 • zmiana zagranicznego prawa jazdy na polskie,
 • pomoc w wyborze ubezpieczyciela,
 • przedłużenie odprawy celnej czasowej oraz wycofanie gwarancji bankowej lub złożonej kaucji za odprawę czasową.

Pakiet związany z organizacją miejsca zamieszkania i czasu wolnego:

 • pomoc przy wyszukiwaniu domu lub apartamentu, uzyskaniu meldunku,
 • wyszukiwanie opiekunki dla dziecka lub pomocy domowej,
 • pomoc przy wyszukiwaniu przedszkola lub szkoły dla dziecka,
 • pomoc w wyborze kursu języka polskiego u znanych i doświadczonych lektorów,
 • organizacja wycieczek orientacyjnych,
 • organizacja wynajmu samochodu,
 • rezerwacja miejsc konferencyjnych w centrach biznesowych.

 

 

English