Administrowanie wypłatami

Oferujemy możliwość przejęcia obowiązków Klienta związanych z administrowaniem wypłatami wynagrodzeń. Usługa dostępna jest w 3 opcjach:

1. Wprowadzanie przelewów do systemu bankowego Klienta

Na podstawie uzyskanego od banku Klienta dostępu do rachunku bankowego (bez możliwości autoryzacji przelewów) wprowadzamy do systemu bankowego przelewy wynagrodzeń. Następnie informujemy klienta o konieczności autoryzacji wprowadzonych przelewów. Usługa pomaga zminimalizować czas poświęcany przez klienta na realizację procesu.

2. Przygotowanie elektronicznych paczek przelewów

Przygotowujemy elektroniczną paczkę (plik komputerowy) zawierającą przelewy wszystkich wynagrodzeń za dany miesiąc. Format pliku dostosowany jest do wymagań systemu bankowego klienta. Po otrzymaniu pliku klient importuje go do systemu bankowego, a następnie autoryzuje wprowadzone w ten sposób przelewy. Usługa odciąża Klienta z żmudnego procesu ręcznego wprowadzania przelewów do systemu bankowego, a jednocześnie nie wymaga posiadania przez naszą firmę dostępu do rachunku bankowego Klienta.

3. Całkowite przejęcie administracji wypłatami wynagrodzeń

Otwieramy dedykowane dla klienta subkonto w naszym systemie bankowym. Po naliczeniu wynagrodzeń informujemy klienta o całkowitym koszcie wynagrodzeń i prosimy o wpłatę wyliczonej kwoty na subkonto. Następnie z otrzymanych środków wypłacamy wynagrodzenia oraz pozostałe obciążenia publicznoprawne wynikające z wynagrodzeń (ZUS / PIT / Komornicy etc.). Rozwiązanie to jest szczególnie korzystne dla klientów pragnących zachować całkowitą tajemnicę wynagrodzeń. Nawet pracownicy Klienta posiadający dostęp do rachunków bankowych nie są w stanie poznać kwot wynagrodzeń innych pracowników. Widzą jedynie jeden, zbiorczy przelew na subkonto bankowe naszego Biura Księgowego.