Doradztwo finansowe

Doradztwo finansowe BWCS obejmuje propozycje efektywnego modelu struktury finansowania dla przedsiębiorców i inwestorów, doradztwo w procesach restrukturyzacji, fuzje, przejęcia, transakcje sprzedaży udziałów oraz wspieranie klienta w pozyskaniu kapitału.

Naszym celem jest współtworzenie długofalowego wzrostu wartości aktywów klienta, jego bezpieczeństwo finansowe i minimalizacja ryzyk transakcyjnych.