Audyt sprawozdań finansowych

Przeprowadzamy badania i przeglądy sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Naszym celem jest efektywne wykonanie w wymaganym terminie najwyższej jakości usługi zgodnie z Krajowymi oraz Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej. W związku z tym przywiązujemy szczególne znaczeniu do właściwego zaplanowania badania i komunikacji z Klientem.

W procesie planowania rozpoznajemy szeroko rozumiane uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne działalności biznesowej Klienta, dzięki czemu możemy zaprojektować procedury rewizyjne tak, aby były one skoncentrowane wyłącznie na kwestiach istotnych dla wyrażenia opinii z badania sprawozdania finansowego.

Jesteśmy przekonani, iż właściwa komunikacja z Klientem jest kluczowa dla efektywności badania sprawozdań finansowych. Pozwala także osiągnąć wzajemne zrozumienie celów i oczekiwań. Dlatego też nasi Biegli Rewidenci mają bezpośredni kontakt z Klientem począwszy od dnia złożenia oferty.