BW Finance Sp z o.o.

BW Finance sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach, utworzona pod koniec 2014 roku. Spółka powstała w celu wykorzystania doświadczenia i dorobku naszych istniejących spółek w zakresie nowych technologii, oraz funkcjonowania biznesu w specjalnych strefach ekonomicznych. Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) powstała w północno-wschodniej części Polski, obejmująca m.in. Suwałki, stworzyła dla nas szansę nawiązania współpracy z klientami z Litwy, Niemiec, Estonii, Łotwy, którzy potrzebują wiedzy i wsparcia interdyscyplinarnego na poziomie światowym oraz komunikacji w językach obcych.

W Suwałkach do naszej dyspozycji mamy współpracujących z nami partnerów oraz doskonałe zaplecze techniczne, wyposażone w najnowocześniejsze techniki i narzędzia do wspierania rozwoju biznesu klientów. Dlatego wybór siedziby naszej w Parku Naukowo Technologicznym w Suwałkach nie jest przypadkowy. Z tego miejsca nawiązujemy współpracę z klientami Parku i inwestorami w specjalnej strefie ekonomicznej z Litwy, Estonii, Niemiec i Polski.

Dane firmy i kontakt:

BW Finance sp. z o.o.
Ul. Innowacyjna 1
16-400 Suwałki

oraz:

ul. Sienna 83 lok. 218
00-815 Warszawa
Tax id: 844 235 38 28
Kapitał zakładowy: 5000 PLN
KRS: 0000525 408
tel. +48 22 2928 950
mob. +48 603 376 392