Usługi poświadczające

Usługi poświadczające (inne niż badanie lub przegląd sprawozdań finansowych) mogą dotyczyć zarówno zagadnień finansowych jak i niefinansowych. Biegły Rewident formułuje wniosek (w postaci opinii, raportu, wyniku pomiaru lub stanowiska) w celu zwiększenia zaufania do informacji dotyczących danego zagadnienia.

Usługi poświadczające wykonujemy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Usług Atestacyjnych oraz krajowymi standardami mającymi odpowiednie zastosowanie.

Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

  • Potwierdzenia prognozowanych informacji finansowych
  • Badania rachunkowości i działalności spółki
  • Badania sprawozdań założycieli spółki akcyjnej
  • Badanie planów połączenia i podziału spółek