Kim jesteśmy

BW Corporate Services to grupa spółek świadczących od 1990 roku profesjonalne usługi doradcze, adresowane do podmiotów gospodarczych działających na terenie Polski oraz współpracuje z licznymi organizacjami międzynarodowymi, zainteresowanymi inwestowaniem w Polsce lub uruchamianiem biznesu poza Polską.

Naszymi klientami są podmioty gospodarcze działające indywidualnie bądź w ramach międzynarodowych koncernów.

Oferujemy klientom kompleksowy zakres specjalistycznych, uzupełniających się usług, które obejmują:

  • Audyt badanie sprawozdań finansowych i inne usługi biegłego rewidenta
  • Outsourcing księgowy obejmujący prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz specjalistyczne raportowanie
  • Outsourcing HR - Kadry i Płace kompleksowa obsługa obywateli i rezydentów polskich i zagranicznych
  • Konsulting restrukturyzacja i reorganizacja firmy, strategie biznesowe, wsparcie w zarządzaniu Kapitałem Personalnym, wsparcie informatyczne- integracja systemów
  • Doradztwo podatkowe w zakresie wszystkich aspektów podatkowych związanych z działalnością gospodarczą, majątkiem i zarządzaniem, reprezentowanie klientów w postępowaniach podatkowych oraz przed sądem. Doradzamy w oparciu o naszą wiedzę i współpracę globalną w ramach światowej sieci AGN
  • Doradztwo finansowe dla inwestorów i przedsiębiorców, obejmuje analizy finansowe, wyceny, due diligence, przekształcenia
  • Usługi prawnicze, ład korporacyjny zakładanie i utrzymanie biznesu w Polsce i poza Polską, postępowanie likwidacyjne i upadłościowe, restrukturyzacje, mediacje pomiedzy wspólnikami

Działamy i specjalizujemy się w wielu branżach gospodarczych m.in.: branży farmaceutycznej, chemicznej, nieruchomości, sektor usług dla ludności, projektowanie inżynieryjne, transport i logistyka, produkcja rolnicza, przemysł wydobywczy (torf).

Grupa BWCS jest aktywnym członkiem licznych organizacji społecznych i gospodarczych takich jak  Belgijska Izba Handlowa, Klub Integracji Europejskiej, Północno - Wschodnie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych. Poprzez te organizacje działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju i dialogu pomiędzy instytucjami a obywatelem.

Aktywnie uczestniczymy w działalności charytatywnej Wspieramy Fundację Brata Alberta, Fundację Braci Orioni, które poprawiają los tysięcy ludzi.

Grupa BWCS liczy pięć firm. Siedziba główna znajduje się w Warszawie. Poza tym mamy firmy i biura w Gdyni, Wrocławiu, Krakowie i w Suwałkach.