Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Pośredniczymy we współpracy z wyspecjalizowaną firmą, która zapewnia wykonanie wszelkich obowiązków pracodawcy w zakresie BHP i PPOŻ. Bierzemy na siebie odpowiedzialność za wykonanie na czas wszystkich niezbędnych szkoleń oraz oceny ryzyka zawodowego, ograniczając do niezbędnego minimum udział klienta w tych procesach.