Rozliczanie czasu pracy

Oferujemy rozliczanie czasu pracy pracowników zarówno na podstawie danych z czytników elektronicznych i innych form elektronicznej ewidencji czasu pracy, jak również w oparciu o dane dostarczane do nas w formie tradycyjnych dokumentów czy informacji mailowych uzyskiwanych od upoważnionych pracowników. Na podstawie zebranych informacji wykonujemy kalkulację należnych pracownikom dodatków do wynagrodzeń, proponując jednocześnie klientowi zaobserwowane możliwości zmian w organizacji czasu pracy umożliwiające ograniczenie kosztów z tego tytułu.

Ewidencję czasu pracy prowadzimy w formie elektronicznej, co ułatwia dostęp do niej i ogranicza koszty archiwizacji, a jednocześnie w każdej chwili umożliwiamy przygotowanie wydruków za wskazany przez Klienta lub organy kontroli okres.