BW Audyt Sp. z o.o.

BW Audyt Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie badania sprawozdań finansowych i usług poświadczających oraz doradztwa podatkowego.

BW Audyt Sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do świadczenia usług audytorskich na podstawie wpisu do rejestru firm audytorskich pod numerem 3225, prowadzonym przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego (pana.org.pl/firmy-audytorskie/. Zatrudniamy biegłych rewidentów, doradców podatkowych i certyfikowanych księgowych, wspieranych przez doświadczony zespół IT. Badamy sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości jak również w oparciu o IFRS.

Badania przeprowadzamy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej, które zostały inkorporowane do sytemu audytowego w Polsce i stanowią podstawę proceduralną. Badamy firmy lokalne oraz uczestniczymy w audytach cross-border.

Dane firmy i kontakt:

BW Audyt sp. z o.o.
Ul. Sienna 83 lok. 218
00-815 Warszawa
Numer wpisu w rejestrze audytorów: 3225
Tax id: 527-010-48-93
Kapitał zakładowy: 102 500 PLN
KRS: 0000197102
tel. (+48) 22 2928 950
mob. (+48) 603376392