Likwidacja i upadłość

Firma, która nie ma pozytywnej perspektywy gospodarczej i utraciła szanse kontynuowania działalności z przyczyn ekonomicznych lub prawnych podlega wycofaniu z obrotu gospodarczego.

Eksperci BWCS, na podstawie weryfikacji ksiąg oraz oceny sytuacji finansowej i majątkowej, przygotują raport dla kierownictwa lub wspólników, stwierdzający status firmy oraz odpowiednie rekomendacje, wspierające podjęcie decyzji formalnych w zakresie upadłości lub likwidacji.

Zespół konsultantów BWCS zajmujący się likwidacją lub upadłością:

  • Przygotowuje dokumentację wymaganą przepisami prawa w celu zgłoszenia upadłości lub likwidacji w odpowiednich instytucjach.
  • Reprezentuje podmiot jako likwidator.
  • Opracowuje wniosek o zgłoszenie upadłości do Sądu.
  • Reprezentuje upadłego w toku postępowania upadłościowego.