Doradztwo HR

Naszym klientom oferujemy również:

  • Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów pracy,
  • Doradztwo w zakresie wyboru optymalnych form zatrudnienia pracowników,
  • Doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych,
  • Audyt poprawności naliczania wynagrodzeń,
  • Pomoc w przygotowaniu Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagradzania,
  • Przygotowywanie innych umów i dokumentów pracowniczych m.in. umów o zakazie konkurencji, umów o odpowiedzialności materialnej, umów szkoleniowych, umów o podnoszenie kwalifikacji zawodowych itp.