Usługi kadrowe

Oferujemy pełną obsługę kadrową, w tym:

  • prowadzenie akt osobowych pracowników
  • przygotowywanie umów i innych dokumentów niezbędnych w procesie nawiązywania, trwania i rozwiązywania stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych
  • bieżącą kontrolę terminowości wykonywania i dokumentowania obowiązkowych czynności wynikających z przepisów prawa pracy
  • wystawianie zaświadczeń na potrzeby własne pracowników oraz instytucji państwowych