Kontrola wewnętrzna

Kontrola wewnętrzna to proces zaprojektowany i wdrożony przez kierownictwo w celu uzyskania: efektywności i wydajności operacyjnej, wiarygodności sprawozdań finansowych oraz zgodności z przepisami prawa. Dzięki temu kierownictwo uzyskuje wystarczające zapewnienie , iż cele jednostki (w tym ochrona aktywów przed kradzieżą i oszustwem) są właściwie realizowane.

W ramach usług dotyczących kontroli wewnętrznej nasi eksperci:

  • Dokonują analizy istniejących ryzyk
  • Oceniają poprawność zaprojektowanych czynności kontrolnych
  • Weryfikują realizację zaprojektowanych czynności kontrolnych
  • Doradzają w zakresie budowania nowego lub usprawnienia istniejącego procesu kontroli wewnętrznej