Korekty i kontrole

KOREKTY

Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie w obsłudze firm z różnych branż oraz współpracę z urzędami państwowymi, jesteśmy w stanie trafnie zdiagnozować przyczyny rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a składanymi raportami i deklaracjami ZUS, PIT oraz sprawnie wykonać niezbędne korekty, ograniczając zaangażowanie zasobów Klienta jedynie do dostarczenia odpowiednich dokumentów źródłowych lub udzielenia potrzebnych informacji o wykrytych nieprawidłowościach.

Przygotowując korekty:

  • prowadzimy ewidencję wykonanych prac i wprowadzonych zmian
  • jeżeli korekty wynikają z pism urzędowych, nawiązujemy i utrzymujemy kontakt z nadawcą dokumentu w celu uniknięcia kar i kontroli
  • wykorzystujemy komunikację elektroniczną z Urzędami w celu usprawnienia przepływu dokumentacji

KONTROLE I REPREZENTACJA KLIENTA

Wiedza ekspercka i posiadane doświadcznie pozwalają nam na reprezentowanie klienta w pełnym zakresie spraw dotyczących kadr i płac. Reprezentujemy klienta w toku kontroli, w postępowaniu odwoławczym lub przed sądem. Przygotujemy dokumentację do kontroli, udzielimy wszelkich wyjaśnień i odpowiedzi kontrolerom, wykonamy zalecenia pokontrolne, korekty deklaracji ZUS lub PIT. Przygotujemy odpowiedzi na otrzymane przez Klienta wezwania w oparciu o zweryfikowany stan faktyczny.

Na życzenie klienta i za zgodą organu kontrolującego organizujemy kontrole w naszej siedzibie oraz przyjmujemy pełnomocnictwa do reprezentowania Klienta w trakcie kontroli, dzięki czemu:

  • zwalniamy Klienta z obowiązku osobistej obecności podczas kontroli
  • ograniczamy koszty transportu dokumentów
  • eliminujemy konieczność zmian organizacyjnych w celu udostępnienia kontrolerom pomieszczenia biurowego
  • zapobiegamy dezorganizacji bieżącej działalności operacyjnej Klienta

AUDYT

Wykonamy również audyt poprawności kalkulacji wynagrodzeń oraz stanu dokumentów kadrowych w firmie. Przekażemy klientowi kompleksowy raport z audytu, zawierający nasze spostrzeżenia, wnioski lub sugestie wprowadzenia zmian, uwzględniających przepisy prawa oraz orzecznictwo.